drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

Webáruház indításának jogi feltételei

Mára már hazánkban is rendkívül elterjedt az internetes kereskedelem és egyre többen nyitnak webáruházat. Jelen cikk célja, hogy segítséget nyújtson a vállalkozók számára webshop indításához. A cikkben összegyűjtöttem a legfontosabb tudnivalókat az ÁSZF-ről, adatkezelési tájékoztatóról és egyéb lényeges jogi információkról.

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2020. 05. 19.

Alapvető feltételek

 • Webáruházat cég vagy egyéni vállalkozó működtethet, magánszemély nem.
 • Webáruház üzemeltetéséhez nincs szükség működési engedélyre, de a kereskedelmi tevékenységet a területileg illetékes jegyzőnek be kell jelenteni.
 • A tevékenységi körök közé fel kell venni a „4791 - Csomagküldő, internetes kiskereskedelem” tevékenységi kört.
 • Az Impresszumban fel kell tüntetni a vállalkozó nevét, székhelyét, elérhetőségét, adószámát és cégjegyzékszámát.
 • A webáruházból történő vásárlást követően 48 órán belül visszaigazoló e-mailt kell küldeni a vásárló részére.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet tartalmazza a legfontosabb előírásokat arra vonatkozóan, hogy a fogyasztót miről kell tájékoztatni a vásárlást megelőzően.

A tájékoztatás legelterjedtebb módja az általános szerződési feltételek (ÁSZF) létrehozása, melyben a vállalkozás rögzíti azokat a feltételeket, amelyeket a webshop használ az online vásárlások során.

Az ÁSZF többek között tartalmazza

 • a termék/szolgáltatás lényeges tulajdonságait,
 • a vállalkozó nevét, székhelyét, elérhetőségeit,
 • a termék/szolgáltatás adóval megnövelt teljes árát, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költséget (pl. szállítási, postázási díj),
 • a teljesítés feltételeit (pl. fizetési, szállítási módok, teljesítési határidő, a vállalkozás panaszkezelési módja),
 • az elállási jog gyakorlásának határidejét és egyéb feltételeit,
 • kellékszavatosságra és termékszavatosságra vonatkozó tájékoztatást,
 • jótállás feltételeit,
 • békéltető testülethez fordulás lehetőségét.

Adatkezelési tájékoztató

Az internetes vásárlás során a webáruház személyes adatokat kezel, tehát adatkezelővé válik. Adatkezelőként tájékoztatni szükséges a felhasználókat többek között a kezelt adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, időtartamáról, megfelelve a GDPR szabályainak. A tájékoztatást közérthetően, tömören kell megfogalmazni és azt közzé kell tenni a weboldalon.

Az adatkezelési tájékoztatóban érdemes kitérni a hírlevél feliratkozással kapcsolatos adatkezelésre, illetve a weblapon használt cookie-kra (sütikre) is.

Az adatkezelési tájékoztató tartalmazza többek között

 • a weboldalt üzemeltető személy adatait és elérhetőségeit,
 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit, ha van ilyen,
 • az adatkezelés célját, jogalapját,
 • az adatok tárolásának időtartamát,
 • az érintettek jogairól, jogorvoslati lehetőségeiről szóló tájékoztatást.

A korábbi adatvédelmi bejelentés megszűnt, tehát már nem kell adatvédelmi nyilvántartási számot igényelni a NAIH-tól.

Elállási jog

Online megrendelt termék esetében a fogyasztó az áru átvételétől számított 14 napon belül bármilyen okból, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Fogyasztónak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül (tehát a cég és egyéni vállalkozó nem fogyasztó).

Ha a vásárló élni kíván az elállási jogával, ezt határidőben köteles jelezni és a terméket vissza kell juttatnia a webáruház részére. A visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költségek a vásárlót terhelik. Fontos, hogy nem lehet kikötni azt, hogy a terméket csak eredeti csomagolásban lehet visszaküldeni.

A webáruház a visszaküldött csomag beérkezésétől számított legkésőbb 14 napon belül köteles visszatéríteni a vételárat a vásárlónak.

Az indoklás nélküli elállás joga bizonyos termékkörökre nem vonatkozik pl. repülő- és vonatjegyre, koncertjegyre, egyedi megrendelésre készült, a vevő egyedi igényeinek megfelelően előállított termékre (méretre szabott öltöny) stb.

Szavatosság

Hibás teljesítés esetén a fogyasztó kérhet kijavítást vagy kicserélést, árleszállítást, végső esetben pedig elállhat a szerződéstől. Szavatossági jogaival a fogyasztó 2 éven belül élhet.

Fontos, hogy a vásárlástól számított 6 hónapon belül felfedezett hibáról vélelmezni kell, hogy az már a vásárláskor is megvolt, 6 hónapon túl azonban a vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Szavatosságról és jótállásról korábbi cikkemben olvashat bővebben: https://drmarkolevai.hu/szavatossag-jotallas-fogyasztoi-megtevesztesek

Online vitarendezés

Az EU területén működő összes online kereskedőnek fel kell tüntetnie az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési platformra mutató linket.

Az Európai Bizottság által létrehozott honlapon keresztül a fogyasztónak lehetősége nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáját ezen keresztül rendezze egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást.

Amennyiben kérdése van a témával kapcsolatban és hatékony megoldására van szüksége, foglaljon időpontot személyes konzultációra!