drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

Tudnivalók az öregségi nyugdíjról

Az öregségi nyugdíj saját jogú nyugellátás, amelyre az öregségi korhatár betöltését és a megfelelő szolgálati idő megszerzését követően válhat jogosulttá. Cikkemben összegyűjtöttem a legfontosabb tudnivalókat az öregségi nyugdíjjal kapcsolatban.

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2020. 10. 13.

Nyugdíjszolgáltatások

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretén belül az alábbi nyugdíjszolgáltatások megállapítására van lehetőség:

 • saját jogú nyugellátás az öregségi nyugdíj,
 • hozzátartozói nyugellátás az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás, a szülői nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások és az özvegyi járadék.

Az öregségi nyugdíj meghatározott életkor elérése és meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén járó nyugellátás.

Nyugdíjjogosultság

Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a születési évének megfelelő öregségi korhatárt betöltötte és legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik.

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik. Öregségi nyugdíj nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a 32 évet.

Öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és legalább 15 év szolgálati idővel rendelkezik.

Nyugdíjkorhatár

Az öregségi nyugdíjkorhatár annak, aki

 • 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
 • 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
 • 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
 • 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap,
 • 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
 • 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,
 • 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.

A nyugdíj összege

Az öregségi nyugdíj összege az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegétől függ. Az öregségi nyugdíj összege az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegének a megszerzett szolgálati időhöz tartozó, törvényben meghatározott százaléka.

Az öregségi teljes nyugdíj összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegénél. Ez 2020-ban 28.500,-Ft.

A szolgálati idő

A biztosítottnak minősülő személy biztosítással járó jogviszonyának 1997. december 31. napját követő időtartama szolgálati időnek számít, ha erre az időszakra az előírt nyugdíjjárulékot a biztosítottól levonták/megfizették.

Szolgálati időként kell továbbá figyelembe venni például

 • a gyermeknevelési támogatás, a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, valamint a gyermekgondozást segítő ellátás, illetve gyermekgondozási segély folyósításának időtartamát, amennyiben az előírt nyugdíjjárulékot megfizették,
 • a katonai (polgári) szolgálatban eltöltött időt,
 • a táppénz (betegszabadság), a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a csecsemőgondozási díj folyósításának időtartamát, valamint a gyermekgondozási díj folyósításának azt az időtartamát, amelyre az előírt nyugdíjjárulékot megfizették,
 • az álláskeresési támogatás folyósításának időtartamát, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették,
 • 1998. január 1-je előtt a felsőoktatási intézményben nappali képzésben folytatott tanulmányok idejét, de a kisiparosként, alkalmi fizikai munkát végzőként, mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezet tagjaként szerzett szolgálati időt is.

Szolgálati időként nem lehet figyelembe venni a fizetés nélküli szabadság, vagy a munkavégzés alóli mentesítés időtartamát, ha erre az időre nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelem kifizetés nem történt.

Főszabály szerint a szolgálati idő számításánál nem lehet figyelembe venni a letartóztatás, a szabadságvesztés tartamát sem.

A saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként szintén nem vehető figyelembe.

Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés

A nyugdíjba vonulást megelőzően érdemes adategyeztetési eljárást kezdeményezni. Az adategyeztetési eljárás célja, hogy a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv egyeztesse a biztosított, volt biztosított biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyaira és jövedelmeire vonatkozó adatait. Az eljárás kérelemre kizárólag elektronikus úton indítható. 

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható jogi tanácsadásnak vagy jogi állásfoglalásnak.