drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

Szavatosság, jótállás, fogyasztói megtévesztések

Mindenki járt már úgy, hogy miután megvette a hőn áhított árucikket, csak otthon vette észre, hogy az hibás. A ruha szakadt, a mikró nem működik, a bútornak hiányoznak az alkatrészei. Ez nem kis bosszúságot tud okozni, azonban jó, ha tudjuk, hogy a fogyasztóvédelmi szabályok széles körben védenek minket, és hibás termék vásárlása esetén szavatossági jogokat érvényesíthetünk.

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2019. 12. 27.

A hibás teljesítés

Egy termék vásárlása esetén a hibás teljesítés azt jelenti, hogy a termék a vásárlás időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Fontos, hogy amennyiben a hibát a vásárláskor ismertük (például a hibára tekintettel fél áron vehettük meg a terméket), akkor az nem számít hibás teljesítésnek.

A vásárlást követő 6 hónapon belül felismert hibáról vélelmezni kell, hogy az már a vásárláskor is megvolt, tehát ilyen esetben nem terhel minket bizonyítási kötelezettség. Ha a kereskedő nem ért velünk egyet, neki kell tudnia bizonyítani, hogy a hiba a vásárlást követően keletkezett.

A hibát a felfedezését követően késedelem nélkül közölni kell a kereskedővel. Ez azt jelenti, hogy a hiba felfedezését követő 2 hónapon belül jelezni kell a kereskedőnek, hogy a termék hibás, ellenkező esetben a késedelmes közlésből eredő károkat nekünk kell viselni. Tehát, ha észrevesszük, hogy a hajszárító működés közben füstöl, de ennek ellenére még hónapokig tovább használjuk és csak akkor visszük vissza a boltba, amikor már kiégett a készülék, akkor a javítás költségei már minket fognak terhelni.

Mi a különbség a szavatosság és a jótállás között?

A szavatosság és a jótállás között az a fő különbség, hogy a szavatosság olyan kötelezettség, amelyet törvény ír elő kötelezően a kereskedők részére, a jótállást (közismert nevén garanciát) pedig elsősorban önként vállalja a kereskedő.

Bizonyos termékek (pl. háztartás készülékek, műszaki cikkek, közlekedési eszközök, hangszerek stb.) esetén viszont jogszabály is kötelezően előírja a jótállást, ez esetben a jótállási idő 1 év.

Fontos különbség, hogy szavatosságnál - a vásárlást követő 6 hónapon túl felismert hiba esetén - nekünk kell tudni bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor megvolt, jótállásnál viszont a kereskedő köteles bizonyítani, hogy a hiba oka a vásárlás után keletkezett. A szavatosság és a jótállás egyébként ugyanazokat a jogokat foglalja magában.

A szavatossági jogok

Ha egy termék hibás, lehetőségünk van kérni annak kijavítását, kicserélését, kérhetünk árleszállítást vagy elállhatunk a szerződéstől és visszakérhetjük a termék árát. Fontos, hogy a felsorolt szavatossági jogoknak törvényben meghatározott sorrendje van.

Elsősorban kérhetjük a termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az lehetetlen, vagy ha az a kereskedőnek másik szavatossági igénnyel összehasonlítva aránytalan többletköltséget okozna. Ha a kereskedő nem vállalja a kijavítást vagy kicserélést, akkor a hibát a kereskedő költéségre magunk kijavíthatjuk/mással kijavíttathatjuk vagy igényelhetjük a termék árának leszállítását. A szerződéstől akkor lehet elállni és pénzvisszatérítést kérni, ha a kereskedő a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni vagy, ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdekünk megszűnt. A törvény rögzíti, hogy jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak.

Milyen határidőn belül reklamálhatunk?

Fogyasztóként a vásárlástól számított 2 évig élhetünk szavatossági jogunkkal. Önként vállalt jótállás esetén ez a határidő lehet hosszabb is.

Használt dolog (pl. autó) vásárlása esetén rövidebb igényérvényesítési időben is megállapodhatnak a felek, azonban 1 évnél rövidebb határidő ilyen esetben sem köthető ki érvényesen. A használt autó vásárlásával kapcsolatos tudnivalókról, szavatossági jogokról bővebben olvashat a következő linkre kattintva: Mire figyeljünk használt autó vásárlásakor?

Fontos szabály, hogy nem számít bele a fenti határidőbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a dolgot nem tudtuk rendeltetésszerűen használni.

A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére a szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Hogyan tudjuk jogainkat érvényesíteni?

Szavatossági jogainkat számla vagy jótállási jegy ellenében tudjuk érvényesíteni. Panaszunkkal minden esetben ahhoz a kereskedőhöz forduljunk, akinél a terméket megvásároltuk. Mivel a vásárlás során a termék eladójával kerülünk szerződéses viszonyba, a kereskedő nem irányíthat minket tovább azzal, hogy panaszunkkal forduljunk szervizhez vagy a gyártóhoz. Minden esetben a terméket értékesítő vállalkozás lesz a jótállásra vagy szavatosságra kötelezett fél.

A szavatossági jogok érvényesítéséről a kereskedőnek jegyzőkönyvet kell felvennie, amelyben többek között rögzítésre kerül a hiba jellege és az, miként és milyen határidőben orvosolja a hibát a kereskedő (kijavítás, csere, pénzvisszatérítés).

Jó tudni, hogy vannak olyan termékek, amelyeket nem kell visszaszállítani a boltba ahhoz, hogy érvényesíthessük szavatossági jogainkat. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket (a járművek kivételével) az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha ez nem lehetséges, akkor annak le- és felszereléséről, valamint el- és visszaszállításáról a kereskedő vagy a javítószolgálat gondoskodik.

Érdemes azzal is tisztában lenni, hogy bár sok üzletbe bizonyos időn belül visszavihetjük a terméket akkor is, ha az mégsem tetszik vagy nem lett jó a méret, de a törvény nem ír elő olyan kötelezettséget, hogy a kereskedők ez esetben is kötelesek lennének a termék árát visszafizetni. Ezért ne lepődjünk meg, ha erre valahol nem biztosítanak lehetőséget vagy esetleg csak a termék árának levásárlását teszik lehetővé. Szavatossági jogokkal kizárólag abban az esetben lehet élni, ha a termék hibás.

Interneten vásárolt termékek

Az interneten megrendelt, illetve a más módon nem üzletben vásárolt (például telefonon vagy postai úton rendelt, illetve házaló ügynöktől vett) termékek esetében az áru átvételétől számított 14 napon belül bármilyen okból, indoklás nélkül elállhatunk a vásárlástól.

Ez a rendelkezés azonban nem minden árucikk esetében alkalmazható. Nem vonatkozik például repülő- és vonatjegyre, koncertjegyre, egyedi megrendelésre készült, a vevő egyedi igényeinek megfelelően előállított termékre (pl. méretre szabott öltöny), magánszemélytől vásárolt termékekre stb.

A vásárlástól történő elállásról értesítünk kell a kereskedőt. Ez megtehető az eladó által biztosított formanyomtatványon, de e-mailben vagy az áruhoz mellékelt írásbeli nyilatkozatban is jelezhetjük a szándékunkat.

Természetesen nem elég jelezni a vásárlástól történő elállást, a terméket vissza is kell küldenünk a kereskedőnek. Fontos, hogy a kereskedő nem kötheti ki azt, hogy a terméket csak eredeti csomagolásban lehet visszaküldeni.

Az elállás közlésétől számított 14 napon belül a kereskedő köteles visszafizetni a vételárát, amennyiben kézhez kapta a visszaküldött árut vagy az igazolást arról, hogy azt mi visszaküldtük.

Az online vásárolt termékekkel kapcsolatos elállásról bővebben olvashat a következő cikkemben: Elállási jog internetes vásárlás esetén

A leggyakoribb fogyasztói megtévesztések

Eltérés a szavatossági jogok sorrendjétől

A kereskedő nem térhet el a szavatossági jogok meghatározott sorrendjétől a fogyasztó hátrányára. Jogsértő tehát, ha első körben a kereskedő kizárólag kijavítást vagy árleszállítást biztosít a fogyasztónak és a fogyasztó nem választhatja a termék kicserélését.

Csere kizárása higiéniai okra hivatkozással

Különösen fehérnemű, fürdőruha esetén gyakori, hogy olyan tájékoztatást kapunk, hogy a terméket higiéniai okból nem cserélik ki. Ez azonban nem vonatkozathat a hibás termékekre. Természetesen arról, hogy például méretbeli probléma esetén lehetővé tesz-e cserét a kereskedő, maga jogosult dönteni.

A szavatossági jogok kizárása akciós termékek esetén

Gyakran láthatunk olyan kiírást is a boltokban, hogy „akciós terméket nem cserélünk”. Ez azonban nem vonatkozhat arra az esetre, ha a leértékelt termék hibás, és erről a vevő a vásárláskor nem tudott. Ilyen esetben ugyanis a szavatossági jogok ugyanúgy megilletik a fogyasztót.

Az persze már más, ha az üzletben felhívták a vásárló figyelmét arra, hogy a termék azért van leértékelve, mert sérült. E hiba miatt valóban nem lehet kérni később a termék kijavítását vagy kicserélését, azonban más (a vásárláskor nem ismert) hiba felmerülése esetén továbbra is érvényesíthetőek a szavatossági jogok.

Bontatlan csomagolás vagy az eredeti doboz meglétének megkövetelése

Jogellenes az üzlet eljárása, ha a terméket nem hajlandó kijavítani, kicserélni vagy a termék árát visszafizetni azért, mert a termék csomagolása felbontásra került vagy már nincs meg az eredeti doboza.

A szavatossági jogok érvényesítését nem lehet ilyesféle feltételekhez kötni, ezért ragaszkodjunk jogainkhoz akkor is, ha már nincs meg a termék eredeti csomagolása.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható jogi tanácsadásnak vagy jogi állásfoglalásnak.