drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

Munkajogi védelem a nyugdíj előtt állóknak

Cikkemből megtudhatja, hogy ki számít védett korú munkavállalónak, mik a munkáltatói felmondás szabályai nyugdíj előtt, továbbá, hogy mekkora végkielégítésre számíthat, ha munkaviszonya az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül szűnik meg.

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2020. 11. 17.

A védett korú és a nyugdíjas munkavállaló

Védett korú munkavállaló a nyugdíjasnak még nem minősülő dolgozó, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül. Azt, hogy a munkavállaló beleesik-e ebbe a körbe, a születési ideje alapján lehet megállapítani. A nyugdíjkorhatárra vonatkozóan korábbi cikkemben talál bővebb információkat: Tudnivalók az öregségi nyugdíjról

Nyugdíjas munkavállaló például, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül, esetleg rokkantsági ellátásban részesül.

Védett korú munkavállalók esetén szigorúbb szabályok érvényesülnek a munkáltatói felmondás kapcsán. 

A munkaviszony megszüntetése védett korú munkavállaló esetén

A munkáltató a munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással csak az alábbi okokból szüntetheti meg:

  • a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
  • egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

A védett korú munkavállaló munkaviszonya a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból akkor szüntethető meg, ha a munkáltatónál nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja.

A munkakör felajánlásánál a munkaszerződés szerinti munkahelyen lévő megfelelő munkaköröket kell figyelembe venni. Ha a munkahely a munkaszerződésben nem került rögzítésre, akkor a munkavállaló szokásos munkavégzési helye az irányadó. 

A védett korban lévő munkavállaló munkaviszonya azonnali hatályú felmondással is megszüntethető az általános szabályok szerint, illetve a munkavállaló és a munkáltató közös megegyezéssel is megszüntethetik a munkaviszonyt. Fontos, hogy sem a munkavállaló, sem a munkáltató nem köteles elfogadni a másik félnek a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó ajánlatát.

Felmondás nyugdíjas munkavállaló esetén

A munkáltató a határozatlan tartamú munkaviszony felmondással történő megszüntetését nem köteles indokolni, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül. Amennyiben a munkavállaló a felmondás közlésének időpontjában nyugdíjasnak minősül, úgy részére végkielégítés sem jár.

A következő linkre kattintva olvashat arról, hogy mit lehet akkor tenni, ha nem volt jogszerű a munkáltatói felmondás: Kirúgtak a munkahelyemről, mit tehetek?

Végkielégítés védett korú munkavállaló esetén

A végkielégítés mértéke

  • legalább 3 év esetén kéthavi,
  • legalább 5 év esetén háromhavi,
  • legalább 10 év esetén öthavi,
  • legalább 15 év esetén hathavi,
  • legalább 20 év esetén nyolchavi,
  • legalább 25 év esetén kilenchavi

távolléti díj összege, ha a munkaviszony a munkáltató felmondása vagy jogutód nélküli megszűnése alapján, és a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül szűnik meg.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható jogi tanácsadásnak vagy jogi állásfoglalásnak.