drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

Mit kell tudni adósként a fizetési meghagyásról?

A tartozások behajtásának egyik leghatékonyabb módja fizetési meghagyásos eljárás indítása. Milyen lehetőségei vannak az adósnak, ha fizetési meghagyást vett kézhez? Hogyan lehet ellentmondással élni fizetési meghagyásos eljárásban? Mi történik, ha nem veszi át a fizetési meghagyást tartalmazó levelet? Cikkemből ezekre a kérdésekre is választ kaphat.

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2020. 11. 03.

Mi az a fizetési meghagyás (FMH)?

A fizetési meghagyás a közjegyző által kibocsátott olyan irat, amelyet a közjegyző a hitelező kérelmére bocsát ki az adóssal szemben. Amennyiben a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, ugyanolyan hatállyal bír, mint egy bírósági ítélet: ez alapján végrehajtási eljárás kezdeményezhető.

Fizetési meghagyásos eljárást akkor lehet indítani, ha valakinek lejárt pénzkövetelése van egy másik személlyel szemben (pl. közüzemi/közös költség tartozás, magánszemély által nyújtott kölcsön). A tartozások behajtásával kapcsolatban további hasznos információkat olvashat korábbi cikkemben: Tartoznak nekem, mit tegyek?

Ellentmondás fizetési meghagyás esetén

Ha fizetési meghagyást kapott, a fizetési meghagyás kézhezvételétől számítva 15 napja van arra, hogy ellentmondással éljen, ha vitatja a követelést. Ha nem él ellentmondással, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és végrehajtható lesz. A végrehajtási eljárásról itt olvashat bővebben: A végrehajtási eljárás szabályai

Ha nem ért egyet a követeléssel és határidőben ellentmondással él, akkor az eljárás perré alakul. Ez esetben a hitelezőnek kereseti kérelmet kell benyújtani és bíróság fog dönteni arról, hogy jogos-e a követelése.

Fontos, hogy amennyiben egyéni vállalkozóként vagy cégként kíván ellentmondással élni, úgy ezt elektronikus úton kell megtennie. Magánszemélyek postai úton vagy személyesen a közjegyzőnél is élhetnek ellentmondással.

Az ellentmondást nem kell indokolni, elég, ha előadja, hogy álláspontja szerint nem áll fenn a tartozás. Amennyiben viszont a követelés nem alaptalan, felesleges az ellentmondással az időt húzni, mivel ebben az esetben az eljárás perré alakul, ami pervesztesség esetén további jelentős költségeket (illeték, ügyvédi díj stb.) eredményez.

Ha elismeri a tartozást, lehetősége van részletfizetést vagy fizetési halasztást kérni az ellentmondásra nyitva álló 15 napos határidőn belül.

Ha nem veszi át a fizetési meghagyást

Ha nem veszi át a fizetési meghagyást és az „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a közjegyzőhöz, akkor kézbesítési fikció alapján úgy kell tekinteni, mintha a fizetési meghagyást átvette volna, tehát a fizetési meghagyás akkor is jogerőre emelkedik és végrehajtható lesz, ha nem veszi át a levelet.

Ha a fizetési meghagyást tartalmazó levél „elköltözött” vagy a „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza a közjegyzőhöz, akkor a közjegyző a fizetési meghagyás kibocsátását visszautasítja. Az ismeretlen helyen tartózkodó adóstól bíróság előtt lehet a tartozást követelni, úgy, hogy a bíróság az adós részére ügygondnokot rendel ki (az ügygondnok képviseli az adóst és jogait a bíróság előtt).

Kézbesítési fikció megtámadása

Ha a fizetési meghagyást nem vette át, és ezért azt a kézbesítési fikció alapján kézbesítettnek kell tekinteni, a végrehajtható okirat kézbesítésétől számított 15 nap alatt továbbra is ellentmondással élhet.

Ha menthető okból nem tudta átvenni a fizetési meghagyást (pl. kórházi kezelés), akkor kézbesítési kifogást nyújthat be a kézbesítési fikció beálltáról vagy a kézbesítésről történő tudomásszerzést követő 15 napon belül.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható jogi tanácsadásnak vagy jogi állásfoglalásnak.