drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

Mi derül ki egy ingatlan tulajdoni lapjáról?

Ha ingatlan vásárlás előtt állunk, mielőtt ajánlatot tennénk a kiszemelt ingatlanra, mindenképpen érdemes megnézni az ingatlan tulajdoni lapját. Ebből kiolvashatók az ingatlan legfontosabb adatai, a tulajdonosok személye, illetve az ingatlant érintő jogok és terhek. Cikkemben összefoglaltam, hogy a tulajdoni lap egyes részei milyen hasznos információkat tartalmaznak.

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2021. 06. 29.

Az ingatlan-nyilvántartás és a tulajdoni lap

Az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket, továbbá azok jogosultjait és a jogosultak adatait a tulajdoni lapra kell bejegyezni.

Az ingatlan-nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartás. Ez azt jelenti, hogy az ellenkező bizonyításáig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, az ingatlan-nyilvántartásból törölt adatról pedig vélelmezni kell, hogy az nem áll fenn.

A tulajdoni lapról kétféle másolat állítható ki:

 • a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza, azt is, ami már törlésre került,
 • a szemle viszont kizárólag a fennálló bejegyzéseket tartalmazza, a törölteket nem.

A tulajdoni lap három részből áll.

A tulajdoni lap I. része

A tulajdoni lap I. része többek között tartalmazza

 • az ingatlan helyrajzi számát, címét, fekvésének (belterület, külterület) megjelölését és az ingatlan nagyságát négyzetméterben vagy hektárban,
 • az épület jellegét (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.),
 • termőföld esetén a művelési ágat (szántó, legelő stb.), a minőségi osztályt és a kataszteri tisztajövedelem mértékét.

A tulajdoni lap II. része

A tulajdoni lap II. része az ingatlan tulajdonosára vonatkozó alábbi adatokat tartalmazza:

 • a tulajdonos természetes személyazonosító adatait, lakcímét; jogi személy esetén annak megnevezését, székhelyét,
 • a tulajdonost megillető tulajdoni hányadot,
 • a tulajdonszerzés jogcímét (pl. adásvétel, ajándékozás),
 • a bejegyző határozat számát, és a bejegyzés alapjául szolgáló beadvány érkezésének időpontját.

A tulajdoni lap III. része

A tulajdoni lap III. része tartalmazza az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket, mint például

 • a haszonélvezeti jog,
 • vezetékjog,
 • jelzálogjog és végrehajtási jog,
 • elidegenítési és terhelési tilalom,
 • telekalakítási eljárás megindításának ténye,
 • árverés kitűzésének ténye,
 • tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye,
 • épület építésének, lebontásának ténye.

Ha az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van, akkor a bejegyzett tehernél szerepelni kell a tulajdoni lap második részére történő utalásnak. Ebből lehet beazonosítani, hogy melyik tulajdonos tulajdoni hányadát terheli az adott teher.

A leggyakrabban előforduló terhekről korábbi cikkemben olvashat bővebben: Terhek az ingatlanon: mit kell róluk tudni?

Széljegy

A tulajdoni lap I. része felett találhatóak az ún. széljegyek. A széljegy az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását tanúsítja. Ha nem látunk széljegyet, akkor az azt jelenti, hogy nincs benyújtott, elintézetlen kérelem az ingatlannal kapcsolatban. Ha több széljegy van, akkor fontos a széljegyek sorrendje, mert a földhivatal a kérelmeket érkezési sorrendben intézi el a rangsor elve szerint.

Amennyiben ingatlan adásvételi szerződést szeretne kötni, keressen bizalommal!