drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

Házassági vagyonjogi kisokos

Gyakori kérdések és válaszok a házassági vagyonjog köréből. Mi minősül közös, illetve különvagyonnak? Felelünk-e a házastárs adósságáért? Hogyan és mikor lehet házassági szerződést kötni?

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2022. 02. 28.

Mi lesz közös vagyon és mi marad különvagyonban a házasságkötés után?

Főszabály szerint a házasságkötés után szerzett vagyontárgyak közös vagyonnak számítanak, míg az esküvő előtt meglévő vagyontárgyak különvagyonnak minősülnek. A házastársi közös vagyon a házastársakat egyenlő arányban illeti meg.

Házastársi közös vagyonnak minősül-e a valamelyik fél által a házasságkötést követően örökölt ingatlan?

Az egyik fél által örökölt vagy részére ajándékozott vagyontárgy (így az ingatlan is) a házasságkötést követően is különvagyonnak minősül. 

A házasságkötést megelőzően alapított cég esetében a cégből befolyó bevétel közös vagy külön vagyon?

Habár a cég különvagyonnak számít, a cégből befolyó bevétel közös vagyon lesz, mert a házasság ideje alatt az egyik fél különvagyonából származó haszon közös vagyonnak tekintendő. Ugyanezen analógia mentén az egyik fél különvagyonába tartozó ingatlan kiadásából befolyó bérleti díj is közös vagyon.

Eladtam a különvagyonomba tartozó ingatlant és egy luxusautót vettem belőle. Az autó már közös vagyonnak számít?

A házastárs különvagyonához tartozik a különvagyona értékén szerzett vagyontárgy és a különvagyona helyébe lépő érték. Így ebben az esetben a luxusautó is különvagyon marad, illetve, ha a fél megtartja az ingatlan eladásából származó bevételt, az szintén különvagyonnak minősül.

Ha a házastárs hitelt vett fel és nem fizeti a törlesztőrészletet, követelhető-e a másik felen az adósság?

A házasságban nem csak a bevételek, de az adósságok is közösek, ha a felek házassági vagyonjogi szerződésben másként nem rendelkeztek. Házassági szerződés hiányában a házastárs akkor is felel az adósságért, ha sem adóstárs, sem kezes nem volt.

Nyertem a lottón, a nyeremény közös vagy különvagyon?

Mivel a házastársak közös vagyonába tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyeket a házastársak a vagyonközösség fennállása alatt akár együtt, akár külön szereznek, így a lottónyeremény is közös lesz.

Mikor és hogyan lehet házassági vagyonjogi szerződést kötni?

A házassági vagyonjogi szerződés akkor érvényes, ha azt közjegyző vagy ügyvéd készítette. A szerződés bármikor megköthető, akár a házasságkötés előtt, akár utána. Sőt, a házasság ideje alatt bármikor módosítható. A szerződés főszabály szerint harmadik személlyel szemben (pl. bank) akkor hatályos, ha a szerződést a házassági vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába bevezették.

Amennyiben házassági szerződést szeretne kötni, keressen bizalommal!