drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

Felszámolás alá került a munkáltatóm, mire számíthatok?

Mit lehet tenni, ha a munkáltató fizetésképtelenné válik és felszámolás alá kerül? Hogyan juthat hozzá a munkavállaló az őt megillető munkabérhez? Mi az a Bérgarancia Alap? Cikkemből valamennyi kérdésre választ kap.

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2020. 08. 11.

Mit kell tudni a felszámolási eljárásról?

A felszámolási eljárás célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a cég hitelezői a törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek.

A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője köteles a felszámolás elrendeléséről a munkavállalókat haladéktalanul tájékoztatni.

A felszámolást elrendelő végzést a bíróság a Cégközlönyben közzéteszi. A hitelezők követeléseiket jelen végzés közzétételétől számított 40 napon belül jelenthetik be a felszámolónak.

Hitelezői igénybejelentés

A felszámolás előtt lejárt követelést (pl. meg nem fizetett munkabért) a felszámoló felé a fenti 40 napon belül be kell jelenteni (hitelezői igénybejelentés), aki azt nyilvántartásba veszi.

A hitelezi igénybejelentéssel egyidejűleg alap esetben 1%-os regisztrációs díjat kell megfizetni, azonban a munkavállaló munkabére és egyéb bérjellegű juttatására vonatkozó igényének a bejelentése díjmentes.

A munkabér, mint privilegizált követelés

A felszámoló a cég vagyontárgyait értékesíti és a jogszabályi rendelkezések alapján felosztja az adós vagyonát a hitelezők között. Ez azt jelenti, hogy a felszámolási eljárás végén a munkáltató meglévő vagyonából a törvényben meghatározott sorrendben kell kielégíteni a fennmaradó tartozásokat.

A kielégítési sorrend meghatározza, hogy a vagyonból mely követeléseket kell elsőként, majd következőként kifizetni.

A munkabér és egyéb bérjellegű juttatás (pl. végkielégítés, szabadságmegváltás, felmentési időre járó távolléti díj) privilegizált követelésnek számít, melyek elsőként kerülnek kielégítésre a többi tartozás közül.

A felszámolás szabályairól és menetéről bővebben olvashat a következő linkre kattintva: https://drmarkolevai.hu/a-csodeljaras-es-a-felszamolasi-eljaras-menete

Bérgarancia Alap

Amennyiben a felszámoló nem tudja a munkabéreket és egyéb juttatásokat a munkavállalók részére megfizetni, pénzügyi támogatás iránti kérelmet nyújthat be a fővárosi, illetve megyei kormányhivatalhoz. Ezt hívják Bérgarancia Alapnak.

A Bérgarancia Alaptól lehetőség nyílik a munkavállaló munkabérének megtérítésére a törvény által meghatározott összegig, ami 2020-ban maximum bruttó 1.649.500,-Ft munkavállalónként.

A kérelem benyújtásának feltétele, hogy a munkavállaló szokásos munkavégzési helye Magyarország legyen.

A munkaviszony megszűnése, megszüntetése

A munkáltató felszámolásakor a munkaviszony megszűnhet a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével vagy a munkaviszony megszüntethető a hagyományos módokon: közös megegyezéssel, felmondással, azonnali hatályú felmondással.

Azonnali hatályú felmondásra szokott jellemzően sor kerülni a munkavállalók részéről, ha a munkabér fizetéssel elmarad a munkáltató.

Fontos, hogy a felszámolási eljárás megindulásának kezdetététől a munkáltatói jogokat a felszámoló gyakorolja, tehát neki kell címezni a felmondást és ő jogosult a munkaviszony megszüntetését kezdeményezni munkáltatói oldalról.

Jó tudni, hogy nemcsak a munkáltató felmondása esetén, hanem a munkavállaló azonnali hatályú felmondásakor és a munkáltató megszűnése esetén is jár végkielégítés. A végkielégítés mértékéről és szabályairól korábbi cikkemben olvashat bővebben: https://drmarkolevai.hu/kirugtak-a-munkahelyemrol-mit-tehetek

Fontos továbbá, hogy a munkaviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt pénzben meg kell váltani.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható jogi tanácsadásnak vagy jogi állásfoglalásnak.