drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

Egyéni vállalkozás indítása 2021-ben

Az egyéni vállalkozás indítása meglehetősen egyszerű hazánkban: a vállalkozás indítása csupán bejelentéshez kötött és a nyilvántartásba vétel napjától kezdve már gyakorolható is a tevékenység. Cikkemben összefoglaltam a legfontosabb tudnivalókat az egyéni vállalkozással, egyéni céggel, egyszemélyes kft.-vel kapcsolatban.

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2020. 08. 04.

Az egyéni vállalkozói tevékenységről általában

Magyarország területén természetes személy üzletszerű (rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott) gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.

Nem lehet egyéni vállalkozó kiskorú személy, valamint aki cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll, aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja, illetve, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére ítéltek (amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül).

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel.

Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát aláírása mellett minden esetben köteles feltüntetni.

Az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely az egyéni vállalkozó tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára az egyéni vállalkozó egyébként jogosult (pl. bérli). A székhelyet névtáblával meg kell jelölni.

Egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése

Az egyéni vállalkozói tevékenységet és annak megszüntetését be kell jelenteni személyesen a NAV-nál vagy elektronikus úton a Webes Ügysegéd alkalmazáson keresztül. Az egyéni vállalkozói tevékenység a nyilvántartásba vétel napján kezdhető meg.

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti

Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozó özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az elhalálozástól számított 90 napon belül bejelenti.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes.

Jó tudni, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány megszüntetésre került.

Tevékenységi körök

Az egyéni vállalkozás indításakor meg kell adni a tevékenységeket, amelyeket végezni szeretnénk. Fontos tudni, hogy egyes tevékenységekhez engedély szükséges. Az engedéllyel nem feltétlenül a vállalkozónak kell rendelkeznie, az engedély alkalmazott újtán is megszerezhető, ha neki megvan a szükséges képesítése.

Adózás, kamarai tagdíj

A vállalkozás indításakor dönhetünk az alanyi adómentességről és arról is, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) szerint kívánunk adózni.

Ne felejtsünk el bejelentkezni a helyi önkormányzatnál az iparűzési adó hatálya alá és az illetékes Kereskedelmi és Iparkamarához, ahol évi 5.000,-Ft tagdíjat kell fizetni.

Katás egyéni vállalkozó választhatja a tételes (évi 50.000,-Ft-os) iparűzési adót, ebben az esetben nem kell iparűzési adóbevallást készíteni.

Mi az az egyéni cég?

Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.

Az egyéni cég jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

Az egyéni cégnek kizárólag egy tagja lehet. Az egyéni cég alapításához közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak alá kell írnia.

Az egyéni cég kötelezettségeiért elsősorban az egyéni cég felel vagyonával. Ha az egyéni cég vagyona a követelést nem fedezi, a tag saját vagyonával korlátlanul felel.

Mit kell tudni az egyszemélyes kft.-ről?

Az egyéni vállalkozó vállalkozói tevékenységének folytatására korlátolt felelősségű társaságot alapíthat. Korábban az egyéni vállalkozó, ha gazdasági társaságként szeretett volna tovább működni, előbb egyéni céget kellett alapítania, csak utána alapíthatott kft.-t.

A kft. alapításában az egyéni vállalkozón kívül más személy nem vehet részt. A kft. bejegyzését követő 5 évig az alapító egyéni vállalkozó nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja, valamint nem létesíthet újabb egyéni vállalkozói jogviszonyt.

A cégalapítás menetéről bővebben olvashat korábbi cikkemben: A cégalapítás menete

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható jogi tanácsadásnak vagy jogi állásfoglalásnak.