drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

Az otthonfelújítási támogatás szabályai

2021. január 01-től 2022. december 31-ig igényelhető a gyermeket nevelő családok lakásfelújítási támogatása. Cikkemben összegyűjtöttem az otthonfelújítási támogatás igénybevételére vonatkozó legfontosabb tudnivalókat a támogatott felújítási tevékenységektől a számlákra vonatkozó követelményeken át az utólagos ellenőrzésig. 

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2020. 12. 01.

Az otthonfelújítási támogatás igénybevételének feltételei

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő személy igényelheti (azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen igényelhetik). Gyermek a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint a 25. életévét még be nem töltött eltartott gyermek is. A támogatást az igénylő(k) egy alkalommal veheti(k) igénybe.

Lakás az ingatlan-nyilvántartásban lakásként, lakóházként, tanyaként vagy birtokközpontként feltüntetett ingatlan.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő – együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő – legalább 1 éve (legfeljebb 30 nap megszakítással) folyamatos társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezzen

A támogatás abban az esetben igényelhető, ha

 • az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű tulajdoni hányaddal rendelkeznek,
 • az igénylő – együttes igénylés esetén mindkét fél –, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik (a feltételt nem kell alkalmazni magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek esetén, vagy ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor),
 • az igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása.

Amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos, az a szülő jogosult a támogatási összegre, akinél az összes közös gyermek lakóhelye van, vagy mindkét szülő a támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult, amennyiben külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével. Utóbbi esetben a szülők egyike a teljes támogatási összeget igényelheti, ha a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond a támogatás saját nevében történő igényléséről.

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3.000.000,-Ft.

Támogatható felújítási tevékenységek

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • belső tér felújítása, ideértve
  • a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
  • a galériaépítést,
  • a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
  • a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
  • a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
  • a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
 • a lakással azonos helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (pl. nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • akadálymentesítési munkák (amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül),
 • alapozási szerkezet megerősítése, valamint
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

Számlákra vonatkozó követelmények

Olyan számla fogadható el, amely

 • az igénylő nevére szól,
 • az ÁFA törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról került kiállításra és
 • a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés(ek) szerinti vállalkozó állította ki és a vállalkozó adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

A támogatás az 5%-os ÁFA mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe.

A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet. Tehát például, ha a felújítás teljes költsége 5 millió forint, amiből 4 millió forint anyagköltség és 1 millió forint munkadíj, akkor a kifizethető támogatás nem 2,5 millió forint, hanem csak 2 millió forint lesz, mivel a munkadíj csak 1 millió forint volt és az 50-50%-os szabály érvényesül.

A vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője.

Nem fogadható el az olyan számla, amelyet az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) kapcsán már elszámolt.

A támogatás igénylése

A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén a határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

A támogatás a 2021. január 01. napját követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető.

A támogatás iránti kérelem a Magyar Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványon, a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen, postai úton vagy személyesen a kormányablaknál nyújtható be.

A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követő 30 napon belül bírálja el. Ha a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, a támogatás összegét 5 napon belül átutalja az igénylő bankszámlájára.

Ellenőrzés

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni. Ha a Kincstár megállapítja, hogy az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor felszólítja az igénylőt a támogatásnak kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható jogi tanácsadásnak vagy jogi állásfoglalásnak.