drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

A végrehajtási eljárás szabályai

Ha valaki nem tudja tovább törleszteni a felvett hitelt vagy más pénztartozása áll fenn és azt nem rendezi határidőre, könnyen előfordulhat, hogy végrehajtási eljárást indítanak vele szemben. Jelen cikk célja, hogy ismertesse a végrehajtási eljárással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és az adós jogait.

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2021. 09. 21.

Általános tudnivalók

A végrehajtó a végrehajtható okiratot postán kézbesíti az adósnak. Ha a végrehajtást kérő kívánja, a végrehajtó a helyszínen adja át az okiratot az adósnak, és egyúttal felhívja őt az azonnali teljesítésre.

A végrehajtási cselekményeket - vasárnap és munkaszüneti nap kivételével - bármely napon, reggel 6 óra és este 10 óra között lehet elvégezni.

A végrehajtási eljárás során az adós részletfizetést kérhet a végrehajtótól, vagy közvetlenül a végrehajtást kérőtől is. A részletfizetés időtartama alatt a végrehajtási eljárás szünetel, azonban, ha az adós bármely részlet teljesítését elmulasztja, az eljárást tovább folytatja a végrehajtó.

Ha a végrehajtó a végrehajtási eljárás szabályait megsértette, az adós végrehajtási kifogást terjeszthet elő. A kifogást a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon belül kell benyújtani a végrehajtónál, aki azt 3 munkanapon belül továbbítja a bíróságnak. A végrehajtási kifogás benyújtásakor 15.000,-Ft illetéket kell fizetni.

Helyszíni kényszercselekmények

A végrehajtás során a végrehajtó megtekintheti és átvizsgálhatja az adós lakását, vagyontárgyát, gazdasági tevékenységével kapcsolatos iratait. A végrehajtás során azonban személymotozásnak nincs helye.

A végrehajtó intézkedésével szembeni ellenszegülés esetén a végrehajtó a rendőrség közreműködését kérheti.

Végrehajtói letiltás

Ha az adós 15 napon belül nem fizette meg a tartozását, a végrehajtó az adós munkabérét letiltja. A végrehajtó felhívja az adós munkáltatóját, hogy az adós munkabéréből a letiltásban feltüntetett összeget vonja le. Általában a nettó bér 33%-át, kivételes esetben (pl. tartásdíj behajtása) az 50%-át lehet levonni.

A levonás során mentes a végrehajtás alól a munkabérnek az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének (2021-ben ez 28.500,-Ft). Ez a mentesség azonban nem áll fenn a gyermektartásdíj végrehajtása esetén.

Levonni többek között nyugdíjból és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiból is lehet. Mentes viszont a letiltás alól például a rokkantsági járadék, az ösztöndíj és a fogyatékossági támogatás.

A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt (bankszámlán lévő) és az adóst megillető pénzösszeg főszabály szerint teljes összegben végrehajtás alá vonható.

Ingóvégrehajtás

Ha az adós kötelezettségét önként nem teljesítette, a végrehajtó az adós ingóságait foglalási jegyzőkönyvben összeírja, és ilyen módon lefoglalja. Lefoglalni az adós birtokában, őrizetében levő vagy más olyan ingóságot lehet, amelyről valószínűsíthető, hogy az adós tulajdonában van. Nem lehet lefoglalni az ingóságot, ha a rajta levő jelből vagy más körülményből minden bizonyítás nélkül kétségtelenül megállapítható, hogy az ingóság nincs az adós tulajdonában.

Nem lehet lefoglalni többek között

  • olyan eszközt, amely nélkül az adós foglalkozásának gyakorlása lehetetlenné válik pl. szerszám, műszer, egyenruha,
  • rendszeres tanulmányok folytatásához nélkülözhetetlen eszközt pl. tankönyv, tanszer, hangszer,
  • az adós háztartásához nélkülözhetetlen konyhai és háztartási felszerelést,
  • az adós betegsége és testi fogyatékossága miatt szükséges gyógyszert, gyógyászati és technikai segédeszközt, a mozgásában korlátozott adós gépjárművét,
  • az adós és a háztartásához tartozók részére 1 hónapra szükséges élelmiszert és 3 hónapra szükséges tüzelőanyagot.

A végrehajtó a foglaláskor becsléssel megállapítja a lefoglalt ingóság értékét. Gépjármű lefoglalása esetén a végrehajtó köteles a forgalmi engedélyt és a gépjármű törzskönyvét is lefoglalni.

A lefoglalt ingóságot főszabály szerint az adós őrizetében kell hagyni. Az adós a lefoglalt ingóságot használhatja, de csak rendeltetésének megfelelően és állagának sérelme nélkül. A lefoglalt ingóságon elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az adós a lefoglalt ingóságot köteles gondosan megőrizni. A lefoglalt ingóság elhasználása, elzálogosítása, elidegenítése, megsemmisítése vagy a végrehajtás alól más módon való elvonása bűncselekmény.

Ha valószínű, hogy az adós a lefoglalt ingóságot nem fogja megőrizni, a végrehajtó az ingóságot a megőrzésére alkalmas tárolóban vagy külön helyiségben helyezi el, azt lezárja és lepecsételi.

A végrehajtó a lefoglalt ingóságot rendszerint árverésen értékesíti.

Ingatlan-végrehajtás

Az adós tulajdonában levő ingatlant végrehajtás alá lehet vonni. A végrehajtó az ingatlan lefoglalása végett megkeresi az ingatlanügyi hatóságot (földhivatalt), hogy a végrehajtási jogot jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba. A foglalás a végrehajtási jog bejegyzésével valósul meg.

A végrehajtó a lefoglalt ingatlan értékesítése iránt a végrehajtást kérő kérelmére akkor intézkedhet, ha a követelés viszonylag rövidebb időn belüli behajtása másképpen nem lehetséges.

Az ingatlant rendszerint árverésen kell értékesíteni. Ha az árverési vevő a teljes vételárat kifizette, és az árveréstől számított 30 nap eltelt, a végrehajtó az árverésen megvett ingatlant átadja az árverési vevőnek.

Az adós főszabály szerint az árveréstől számított 30. napig köteles az ingatlant ingóságaitól kiürítve elhagyni és biztosítani, hogy a végrehajtó átadja azt az árverési vevőnek.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható jogi tanácsadásnak vagy jogi állásfoglalásnak.