drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

A járvány terjedését korlátozó intézkedések

Megjelent a Kormány legfrissebb korlátozó intézkedéseiről szóló rendelet, amely rendelkezik a kijárási tilalomról, az az alóli kivételekről, szabályozza a rendezvények megtartását és az oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedéseket is. Cikkemben összefoglaltam a legfontosabb tudnivalókat a szigorító intézkedésekről.

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2020. 11. 11.

Maszkviselési szabályok

A 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles többek között

 • a tömegközlekedési eszközön,
 • a 10.000 főnél nagyobb népességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen/nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban/zöldterületeken,
 • az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,
 • – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével – a bevásárlóközpont területén,
 • ügyfélfogadási időben a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén, postán, továbbá minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
 • minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
 • vendéglátó üzletben történő munkavégzés során vagy vendégként

maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Az egészségügyi intézmény területén mindenki köteles maszkot viselni, kivéve a beteget az elhelyezésére szolgáló kórteremben.

Kijárási tilalom és az az alóli kivételek

Este 8 óra és reggel 5 óra között főszabály szerint mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.

Megengedett a lakóhely elhagyása és a közterületen történő tartózkodás az alábbi esetekben:

a) egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal,

b) munkavégzés céljából,

c) a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából és

d) a versenyszerűen sportoló számára tartott edzésen/sportrendezvényen való részvétel céljából, edzés/sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából, edzés/sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából.

Az a) pontot kivéve a fentieket okirattal szükséges igazolni. Az igazolásmintát letöltheti ide kattintva: MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS

Kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen tartózkodás azzal, hogy a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el.

Tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés.

A közterületen, a nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység (pl. futás, gyaloglás, kerékpározás) gyakorlása megengedett, tilos viszont a csapatsportok (pl. labdarúgás, kosárlabda, jégkorong) gyakorlása.

Rendezvényekre vonatkozó korlátozó intézkedések

Tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani. Rendezvénynek számít többek között a sportesemény, karácsonyi vásár és a magánrendezvény is.

A vallási közösségek szertartása – a házasságkötés, valamint a temetés kivételével – nem minősül rendezvénynek.

A sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható.

A családi esemény vagy a magánrendezvény – a házasságkötés és a temetés kivételével – abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a 10 főt.

A temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az 50 főt.

A házasságkötésnél kizárólag

 • a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető,
 • a házasulók,
 • a házasulók tanúi,
 • a házasulók szülei, nagyszülei,
 • a házasulók testvérei és
 • a házasulók gyermekei

lehetnek jelen.

Az üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések

Vendéglátó üzletben főszabály szerint - az ott foglalkoztatottak kivételével - tilos tartózkodni.

Az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett a vendéglátó üzletben való tartózkodás.

Este 7 óra és reggel 5 óra között az üzlet, a lottózó, valamint a nemzeti dohánybolt köteles zárva tartani.

Este 7 óra és reggel 5 óra között a gyógyszertár és az üzemanyagtöltő-állomás nyitva tarthat.

Szálláshelyek, szabadidős létesítmények zárva tartása

A szálláshelyen kizárólag az ott foglalkoztatottak, az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek, valamint a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodása megengedett.

Tilos az alábbi szabadidős létesítmények látogatása:

 • színház, mozi, cirkusz,
 • edző- és fitneszterem,
 • uszoda, közfürdő,
 • jégpálya,
 • állatkert, vadaspark,
 • kalandpark, vidámpark,
 • játszóház,
 • múzeum, könyvtár, közművelődési intézmény.

Oktatással kapcsolatos intézkedések

A felsőoktatási intézményben az oktatás digitális oktatás keretei között folytatható.

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig nyitva tartanak. Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek.

A nevelési, oktatási intézmény területére

 • az ott foglalkoztatott személyen,
 • az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
 • a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
 • a gyermeken, illetve a tanulón és
 • a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személyen

kívül más személy nem léphet be.

Jogkövetkezmények, bírságok

A védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.

A rendőrség

 • 100.000,-Ft-tól 1.000.000,-Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki,
 • a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

A rendőrség a fenti jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja.

A fenti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha a szervező, az üzemeltető, illetve az alkalmazottja a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha

 • a jogsértő személyt felszólította távozásra, és
 • azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

A szabálysértést elkövető személlyel szemben kiszabott pénzbírság legalacsonyabb összege 5.000,-Ft, legmagasabb összege 500.000,-Ft.

A helyszíni bírság összege 5.000,-Ft-tól 150.000,-Ft-ig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén 200.000,-Ft-ig terjed.

A rendelet 2020. november 11. napján lépett hatályba és hatályát veszti 2020. december 11-én.

 

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható jogi tanácsadásnak vagy jogi állásfoglalásnak.