drmarkolevai.hu- Professzionális jogi szolgáltatás megfizethető áron.

A csoportos létszámcsökkentés szabályai

Rendszeresen találkozhatunk azzal a hírrel a médiában, hogy egy-egy vállalat csoportos létszámcsökkentést hajt végre, a dolgozókat tömegével bocsátja el. Jelen cikkben közelebbről is megvizsgáljuk a csoportos létszámleépítés folyamatát és szabályait.

Dr. Markó-Lévai Szófia |
2020. 03. 31.

Mi minősül csoportos létszámcsökkentésnek?

Csoportos létszámcsökkentésről (a hétköznapi nyelvben csoportos létszámleépítés) akkor beszélhetünk, ha a munkáltató 

  • 21-99 fős cég esetén legalább 10 munkavállaló,
  • 100-299 fős cég esetén legalább a munkavállalók 10%-a,
  • 300 fős vagy annál nagyobb cég esetén legalább 30 munkavállaló

munkaviszonyát kívánja 30 napos időszakon belül, a munkáltató működésével összefüggő ok miatt megszüntetni.

Röviden: a munkáltató rövid időn belül, a működésével összefüggő ok (pl. egyes tevékenységi körök megszüntetése, feladatok számának csökkenése stb.) miatt egyszerre több, viszonylag nagyszámú munkavállaló munkaviszonyát szünteti meg.

Jó tudni, hogy a munkáltató nem csak hagyományos felmondással szüntetheti meg a munkaviszonyt, hanem közös megegyezéssel vagy a határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú felmondásával is, valamint ellenkező bizonyításig a munkáltató működésével összefüggő okra alapított megszüntetésnek kell tekinteni azt a felmondást, amit a munkajogi szabályok értelmében nem kell indokolni (pl. vezető állású munkavállalók, nyugdíjasok munkaviszonyának megszüntetése).

A csoportos létszámcsökkentés folyamata

Tárgyalás az üzemi tanáccsal

A munkáltató, ha csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, köteles az üzemi tanáccsal tárgyalni. A munkáltatónak tájékoztatni kell az üzemi tanácsot a csoportos létszámcsökkentés okáról, a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók létszámáról, a kiválasztás szempontjairól, az időbeni ütemezésről és a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos juttatás feltételéről és mértékéről.

A tárgyalásnak ki kell terjednie a csoportos létszámcsökkentés elkerülésének lehetséges módjára, eszközére, elveire, következményeinek enyhítését célzó eszközökre, valamint az érintett munkavállalók számának csökkentésére.

A tárgyalások zárulhatnak egyezséggel, ez esetben a megállapodást írásba kell foglalni és meg kell küldeni az állami foglalkoztatási szervnek, azonban a létszámleépítést megállapodás hiányában is le lehet folytatni.

A létszámleépítés végrehajtásáról szóló döntés

A munkáltatónak a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáról szóló döntésben meg kell határozni foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban az intézkedéssel érintett munkavállalók létszámát, valamint a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásának kezdő és befejező időpontját vagy végrehajtásának időbeni ütemezését.

A munkavállaló tájékoztatása

A munkáltatónak a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az érintett munkavállalót a felmondás vagy a határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú felmondásának közlését megelőzően legalább 30 nappal írásban tájékoztatnia kell.

A felmondás és az azonnali hatályú felmondás a tájékoztatást követő 30 nap eltelte után közölhető. A tájékoztatási kötelezettség megsértésével közölt felmondás jogellenes.

Figyelem! A munkáltató által kezdeményezett közös megegyezéses munkaviszony megszüntetés esetén nincs ilyen tájékoztatási kötelezettség!

A tájékoztatás időpontjának további jelentősége van, ugyanis, ha a munkavállaló a tájékoztatás időpontjában felmondási tilalom hatálya alatt áll, akkor jogszerűen nem lehet neki felmondani. Viszont például, ha a létszámleépítésről való tájékoztatáskor a munkavállaló még nem volt várandós, de a felmondáskor már az, a munkaviszonyát jogszerűen meg lehet szüntetni.

A felmondási tilalomról a következő linkre kattintva olvashat többet: https://drmarkolevai.hu/kirugtak-a-munkahelyemrol-mit-tehetek

Kötelező-e csoportos létszámleépítés esetén plusz juttatást adni a munkavállaló részére?

Ha a törvényi feltételek fennállnak és a munkáltató felmond, akkor alapból jár végkielégítés, azonban fontos megjegyezni, hogy közös megegyezés esetén a munkáltató nem köteles végkielégítést fizetni! Ezért mindenképp figyeljünk oda, hogy a munkáltató a munkaviszony megszüntetésének melyik módját javasolja. A végkielégítés szabályairól egy korábbi cikkemben olvashat: https://drmarkolevai.hu/kirugtak-a-munkahelyemrol-mit-tehetek

Egyébként jogszabály nem írja elő, hogy csoportos létszámleépítéskor a munkavállalóknak több juttatás járna, mint egyéni felmondás esetén, azonban jellemzően a cégek mégis biztosítanak egy kis plusz támogatást a leépíteni kívánt munkavállalóknak, kifejezve hálájukat a dolgozók munkájáért és segítséget nyújtva az újrakezdéshez.

A blogcikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható jogi tanácsadásnak vagy jogi állásfoglalásnak.